граффити Есенин

Закончен портрет Есенина на фасаде библиотеки

граффити Есенин

граффити Есенин

No Comments

Post a Comment